Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2019


Documente pdf
Hotărârea nr.01/18.01.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Normal nr.2 Cristești comuna Cristești, județul Iași”
Hotărârea nr.02/18.01.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local aferent obiectivului de investiții „Modernizare și consolidare Școala profesională Cristești în localitatea Cristești, comuna Cristești, județul Iași” având în vedere încheierea contractelor de achiziție publică
Hotărârea nr.03/31.01.2019 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Cristești, județul Iași pe trimestrul IV, anul 2018
Hotărârea nr.04/31.01.2019 privind utilizarea excedentului bugetului local la sfârșitul anului 2018 în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Cristești, județul Iași pe anul 2019
Hotărârea nr.05/31.01.2019 privind aprobarea structurii rețelei școlare din comuna Cristești, județul Iași, pentru anul școlar 2019-2020
Hotărârea nr.06/14.02.2019 privind aprobarea aderării comunei Cristești, județul Iași la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Gaze Naturale a localităților U.A.T Tătăruși, U.A.T Valea Seacă, U.A.T. Vânători, U.A.T. Lespezi, U.A.T. Sirețel, judetul Iași
Hotărârea nr.07/28.02.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2019
Hotărârea nr.08/28.02.2019 privind componența echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Cristești, județul Iași și a coordonatorului acestuia
Hotărârea nr.09/28.02.2019 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului administratorului provizoriu și de numire a unui administrator provizoriu pentru S.C. D.S.P.C. Cristești S.R.L.
Hotărârea nr.10/28.02.2019 privind modificarea pct.6 al Anexei la hotărârea consiliului local al comunei Cristești, județul Iași nr. 58/05.10.2018 privind implementarea proiectului „Amenajare loc de joacă și dotare grădiniță din sat Cristești, comuna Cristești, județul Iași”
Hotărârea nr.11/28.03.2019 privind aprobarea Graficului și tematicilor ședințelor Consiliului Local Cristești în Trimestrul II 2019
Hotărârea nr.12/28.03.2019 privind emiterea unui punct de vedere la plângerea formulată de S.C. Ami Turing S.R.L.
Hotărârea nr.13/28.03.2019 privind aprobarea efectuării plății redevenței ce revine comunei Cristești, județul Iași pentru bunurile de retur concesionate, de către S.C. APAVITAL S.A. în contul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS
Hotărârea nr.14/28.03.2019 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cristești, județul Iași
Hotărârea nr.15/28.03.2019 privind modificarea și aprobarea organigramei și statului general de funcții a aparatului de specialitate al Primarului comunei Cristești
Hotărârea nr.16/24.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Cristești, județul Iași pentru anul 2019 și a prevederilor până în anul 2022 și a listei de investiții pentru anul 2019 și a prevederilor până în anul 2022 - partea I
Hotărârea nr.16/24.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei Cristești, județul Iași pentru anul 2019 și a prevederilor până în anul 2022 și a listei de investiții pentru anul 2019 și a prevederilor până în anul 2022 - partea a II-a
Hotărârea nr.17/24.04.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării pentru obiectivul de investiții ca urmare a încheierii contractelor de achiziție publică și a OUG 114/2018 „Modernizare și consolidare Școala Profesională Cristești în localitatea Cristești, comuna Cristești, județul Iași”
Hotărârea nr.18/24.04.2019 privind acordul Consiliului Local al comunei Cristești, județul Iași pentru aprobarea obiectivului de investiții „Realizare împrejmuire cu gard dispensar uman comuna Cristești, județul Iași” și aprobarea valorii estimative a lucrărilor
Hotărârea nr.19/24.04.2019 privind acordul Consiliului Local al comunei Cristești, județul Iași pentru aprobarea obiectivului de investiții „Realizare împrejmuire cu gard Școala Profesională Cristești, comuna Cristești, județul Iași” și aprobarea indicatorilor tehnico-economici
Hotărârea nr.20/24.04.2019 privind aprobarea listelor de inventar cu bunurile propuse pentru casare cu ocazia inventarierii la sfârșitul anului 2018 și a scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al comunei Cristești, județul Iași în vederea casării și valorificării
Hotărârea nr.21/24.04.2019 privind acordul Consiliului Local al comunei Cristești, județul Iași pentru aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare platformă carosabilă placată cu pavele la Dispensarul Uman comuna Cristești, județul Iași” și aprobarea valorii estimative a lucrărilor
Hotărârea nr.22/24.04.2019 privind acordul Consiliului Local al comunei Cristești, județul Iași pentru aprobarea obiectivului de investiții „Amenajare platformă carosabilă placată cu pavele și realizarea unui zid despărțitor (zona de separație) între carosabil și zona pietonală la Școala Profesională Cristești, județul Iași” și aprobarea valorii estimative a lucrărilor
Hotărârea nr.23/24.04.2019 privind aprobarea alocării unor fonduri pentru organizarea și desfășurarea Târgului - expoziție de Paște, în cadrul proiectului I.S.J. Iași „Școala pentru valori autentice”
Hotărârea nr.24/24.04.2019 privind modificarea și aprobarea organigramei și statului de funcții a aparatului de specialitate al Primarului comunei Cristești
Hotărârea nr.25/24.04.2019 privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Cristești, județul Iași
Hotărârea nr.26/23.05.2019 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Cristești, județul Iași pe trimestrul I, anul 2019
Hotărârea nr.27/25.05.2019 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și august 2019
Hotărârea nr.28/23.05.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Primare Herești din localitatea Cristești, comuna Cristești, județul Iași”
Hotărârea nr.29/23.05.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Modernizare și consolidare dispensar uman în localitatea Cristești, comuna Cristești, județul Iași”
Hotărârea nr.30/23.05.2019 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.31
Hotărârea nr.31/23.05.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism pentru „Introducere teren în intravilan pentru amplasare stație de sortare și concasare, împrejmuire, amplasare stație de betoane” pe amplasamentul aflat în extravilanul comunei Cristești
Hotărârea nr.32/27.06.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Cristești, județul Iași pentru anul 2019
Hotărârea nr.33/27.06.2019 privind aprobarea Graficului și tematicilor ședințelor Consiliul Local Cristești în trimestrul III, anul 2019
Hotărârea nr.34/27.06.2019 privind organizarea sărbătorii „Ziua Comunei Cristești” ediția 2019
Hotărârea nr.35/27.06.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Cristești, județul Iași, a terenului în suprafață de 1.641 mp, situat în T 34, parcelele 2077 și 2079/1, sat Cristești (Herești), comuna Cristești, județul Iași
Hotărârea nr.36/27.06.2019 privind acordul Consiliului Local Cristești pentru preluarea în proprietatea comunei Cristești, județul Iași a obiectivului de investiție „Panouri de semnalizare pe DN 2 și DN 15B Cristești”
Hotărârea nr.37/27.06.2019 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Cristești, județul Iași
Hotărârea nr.38/27.06.2019 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cristești, județul Iași
Hotărârea nr.39/27.06.2019 privind acordarea a două ajutoare financiare de urgență domnilor Butnărașu Iulian și Olărița Dorel, persoane cu handicap

Vizualizari: 93
Data creare: 29-04-2020 15:52:19

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2018

 

Documente pdf
Hotărârea nr.01/25.01.2018 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Cristești, județul Iași pe trimestrul IV, anul 2017
Hotărârea nr.02/25.01.2018 privind utilizarea excendentului bugetului local la sfârșitul anului 2017 în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Cristești, județul Iași pe anul 2018
Hotărârea nr.03/25.01.2018 privind acordarea unui drept de trecere și aprobarea unui acord de acces pentru S.C. TB AGREGATE CONSTRUCT S.R.L.
Hotărârea nr.04/25.01.2018 privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2018, a listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum și persoanele care urmează să efectueze acțiuni și lucrări de interes local conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea nr.05/25.01.2018 privind aprobarea structurii rețelei școlare din comuna Cristești, județul Iași, pentru anul școlar 2018-2019
Hotărârea nr.06/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Cristești, județul Iași pentru anul 2018, a previziunilor până în anul 2021 și a listei de investiții pentru anul 2018 și a previziunilor până în anul 2021
Hotărârea nr.07/15.02.2018 privind aprobarea documentației de atribuire privind delegarea celor două contracte de concesiune privind activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Iași și operare a stațiilor de transfer și a intalațiilor de tratare a deșeurilor municipale în județul Iași
Hotărârea nr.08/15.02.2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2018
Hotărârea nr.09/15.02.2018 privind aprobarea formei actualizate Caietului de sarcini a serviciului de salubrizare al comunei Cristești, județului Iași și a Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului de salubrizare al comunei Cristești, județul Iași
Hotărârea nr.10/15.02.2018 privind aprobarea constituirii unui drept de servitute pentru utilizarea a 160 mp aparținând domeniului public al comunei Cristești, în cadrul obiectivului „Conectare site BA 0067 Cristești cu cablu de fibră optică"
Hotărârea nr.11/15.02.2018 privind aprobarea trecerii unor suprafețe de teren din domeniul public în domeniul privat al comunei Cristești, județul Iași
Hotărârea nr.12/29.03.2018 privind aprobarea aprobarea Graficului și tematicilor ședințelor Consiliului Local Cristești în Trimestrul II 2018
Hotărârea nr.13/29.03.2018 privind stabilirea valorii de inventar și includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cristești, județul Iași a obiectivului de investiție „Extindere rețea de gaze naturale pe tronsonul E 85 și pe tronsonul DS 78 Luncași în sat Cristești, comuna Cristești, județul Iași"
Hotărârea nr.14/29.03.2018 privind stabilirea valorii de inventar și includerea în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cristești, județul Iași a obiectivului de investiție „Extindere rețea de joasă tensiune în sat Cristești, comuna Cristești, județul Iași (zona C.A.P. Luncași)"
Hotărârea nr.15/29.03.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Cristești, județul Iași pentru anul 2018
Hotărârea nr.16/29.03.2018 privind actualizarea componenței Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Cristești, județul Iași
Hotărârea nr.17/29.03.2018 privind aprobarea listelor de inventar cu bunurile propuse pentru casare cu ocazia inventarierii la sfârșitul anului 2017 și a scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al comunei Cristești, județul Iași în vederea casării și valorificării
Hotărârea nr.18/29.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Modernizare drumuri agricole de exploatație prin asfaltare în comuna Cristești, județul Iași"
Hotărârea nr.19/29.03.2018 privind aprobarea contractării unui credit furnizor în valoare de maxim 472.530 euro sau echivalent lei, pentru realizarea unor investiții publice de interes local
Hotărârea nr.20/29.03.2018 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009, prin Actul Adițional nr.24

Vizualizari: 118
Data creare: 25-10-2019 12:56:47

Hotărâri ale Consiliului Local aferente anului 2017

 

Documente pdf
Hotărârea nr.01/26.01.2017 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Cristești, județul Iași pe trimestrul IV, anul 2016
Hotărârea nr.02/26.01.2017 privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pe anul 2017, a listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum și persoanele care urmează să efectueze acțiuni și lucrări de interes local conform Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare
Hotărârea nr.03/26.01.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, contribuția comunei Cristești pentru realizarea obiectivului de investiții - „Modernizare și consolidare Școala profesională Cristești în localitatea Cristești, comuna Cristești, județul Iași" și revocarea HCL nr.25 din 29.09.2016
Hotărârea nr.04/26.01.2017 privind acordarea unui drept de trecere și aprobarea unui acord de acces pentru S.C. TB AGREGATE CONSTRUCT S.R.L.
Hotărârea nr.05/26.01.2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor de carburant făcute în exercitarea mandatului de către viceprimarul comunei Cristești, județul Iași
Hotărârea nr.06/26.01.2017 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local înainte de expirarea duratei normale a mandatului domnului Gorzun Radu și se declară vacant locul acestuia în Consiliul Local al comunei Cristești, județul Iași
Hotărârea nr.07/26.01.2017 privind acordarea unui ajutor financiar de urgență domnului Avasilcăi Vasile Viorel
Hotărârea nr.08/26.01.2017 privind acordarea unui ajutor financiar de urgență doamnei Iacob Petruța
Hotărârea nr.09/26.01.2017 privind acordarea unui ajutor financiar de urgență doamnei Mărginică Maria
Hotărârea nr.10/14.02.2017 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Cristești, județul Iași, al domnului Cîtea Constantin
Hotărârea nr.11/14.02.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, contribuția comunei Cristești pentru realizarea obiectivului de investiții - Modernizare DC 133, km 2+200 - 3+250 în comuna Cristești, județul Iași
Hotărârea nr.12/14.02.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a contribuției comunei Cristești pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în comuna Cristești, județul Iași" ca urmare a modificării cotei de TVA, începând cu 01.01.2017
Hotărârea nr.13/14.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiții - „Modernizare și consolidare dispensar uman în localitatea Cristești, comuna Cristești, județul Iași"
Hotărârea nr.14/14.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiții - „Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în comuna Cristești, județul Iași"
Hotărârea nr.15/14.02.2017 privind includerea în domeniul public al comunei Cristești, județul Iași a drumului sătesc DS 4662, în lungime de 90m situat în intravilanul comunei Cristești, județul Iași
Hotărârea nr.16/14.02.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cristești, județul Iași pe anul 2017
Hotărârea nr.21/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiții - „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu Program Normal nr. 2 Cristești, comuna Cristești, județul Iași"
Hotărârea nr.22/13.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Primare Herești din localitatea Cristești, comuna Cristești, județul Iași"
Hotărârea nr.23/17.03.2017 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local înainte de expirarea duratei normale a mandatului domnului Grădinaru Ion și se declară vacant locul acestuia în Consiliul Local al comunei Cristești, județul Iași
Hotărârea nr.24/17.03.2017 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Cristești, județul Iași, al domnului Nechifor Vasile
Hotărârea nr.25/17.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Cristești, județul Iași pentru anul 2017 și a listei de investiții pentru anul 2017
Hotărârea nr.26/17.03.2017 privind utilizarea excedentului bugetului local la sfârșitul anului 2016 în cadrul bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Cristești, județul Iași pe anul 2017
Hotărârea nr.27/17.03.2017 privind aprobarea Graficului și tematicilor ședințelor Consiliului Local Cristești în Trimestrul II 2017
Hotărârea nr.28/17.03.2017 privind acordarea unui ajutor financiar de urgență doamnei Grădinaru Andreea
Hotărârea nr.29/17.03.2017 privind acordarea unui drept de trecere și aprobarea unui acord de acces pentru S.C. D.S.P.C. Cristești S.R.L.
Hotărârea nr.30/17.03.2017 privind includerea în domeniul public al comunei Cristești, județul Iași a terenului în suprafață de 677mp situat în intravilanul comunei Cristești, județul Iași
Hotărârea nr.31/05.04.2017 privind implementarea proiectului „Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă și canalizare în sat Cristești, comuna Cristești, județul Iași"
Hotărârea nr.32/05.04.2017 privind exprimarea acordului de principiu al consiliului local al comunei Cristești, județul Iași cu privire la cumpărarea unor terenuri pentru amplasarea unui SPAU pentru rețeaua de canalizare a satului Cristești
Hotărârea nr.33/12.04.2017 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința de îndată din 12.04.2017
Hotărârea nr.34/12.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Modernizare drumuri agricole de exploatație prin asfaltare în comuna Cristești, județul Iași"
Hotărârea nr.39/25.05.2017 prin care se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local înainte de expirarea duratei normale a mandatului doamnei Apetri Maricica și se declară vacant locul acesteia în Consiliul Local al comunei Cristești, județul Iași"
Hotărârea nr.40/25.05.2017 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Cristești, județul Iași, al domnului Bîrgăoanu Mihai
Hotărârea nr.41/25.05.2017 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Cristești, județul Iași pe trimestrul I, anul 2017
Hotărârea nr.42/25.05.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al comunei Cristești, județul Iași pentru anul 2017
Hotărârea nr.43/25.05.2017 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. D.S.P.C. Cristești S.R.L. pentru anul 2016
Hotărârea nr.44/25.05.2017 privind aprobarea bugetului S.C. D.S.P.C. Cristești S.R.L. pentru anul 2017
Hotărârea nr.45/25.05.2017 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Clubului Sportiv „Moldova" Cristești, pentru anul 2016
Hotărârea nr.46/25.05.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv „Moldova" Cristești, pentru anul 2017
Hotărârea nr.47/25.05.2017 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și august 2017
Hotărârea nr.48/25.05.2017 privind acordarea unui ajutor financiar de urgență domnului Nechifor Vasile
Hotărârea nr.49/25.05.2017 privind acordarea unui ajutor financiar de urgență doamnei Bujor Mihaela Vasilica
Hotărârea nr.50/19.06.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul „Modernizare drumuri agricole de exploatație prin asfaltare în comuna Cristești, județul Iași"
Hotărârea nr.51/19.06.2017 privind aprobarea acordării drepturilor de care beneficiază membrii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de la nivelul comunei Cristești, județul Iași, în conformitate cu prevederile HG nr. 1579/2005
Hotărârea nr.52/28.06.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al comunei Cristești, județul Iași pentru anul 2017
Hotărârea nr.53/28.06.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al comunei Cristești, județul Iași pentru anul 2017
Hotărârea nr.54/13.07.2017 privind modificarea HCL nr.31 din 05.04.2017 pentru implementarea proiectului: „Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă și canalizare în sat Cristești, comuna Cristești, județul Iași"
Hotărârea nr.55/13.07.2017 privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție în valoare de 2.219.507,45 lei, de la Fondul Național de Garantare a Creditului Rural - IFN, reprezentând 100% din valoarea avansului în sumă de 2.219.507,45 lei , privind proiectul „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Cristești, județul Iași"
Hotărârea nr.56/13.07.2017 privind prelungirea Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr. IG153301275/ 15.02.2015 emisă de Fondul Național de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. în vederea garantării avansului pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Cristești, județul Iași" pentru o perioadă de 12 luni

Vizualizari: 105
Data creare: 24-10-2019 21:51:46

Prezentarea generală a comunei Cristești

Localizare comuna Cristești, județul IașiLa circa 90 de kilometri de municipiul Iași, la granița cu județele Neamț și Suceava și la 17 km de municipiul Pașcani, în a cărei arie de influență se află, se întinde comuna Cristești, atestată documentar încă din 1427

Satul Homița

În comună există un monument istoric unic în originalitatea sa în această parte a județului. Este vorba de cea mai veche biserică din zonă, biserică care a fost construită în anul 1657.

Satul Herești

Vedere generală sat Herești, comuna Cristești, județul IașiSe stie că populația satului Herești a venit pe la sfârșitul secolului al XVIII-lea din sudul Galiției și nordul Bucovinei, din cauza persecuțiilor religioase. În mare parte, locuitorii acestui sat sunt de origine slavă.

Întreruperi în alimentarea cu energie electrică 30.06.2020

Întreruperi în alimentarea cu energie electrică 30.06.2020